Cookies

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod neposkytuje automaticky žiadné údaje, s výnimkou údajov v cookies pri používaní webových stránok. Cookies sú malé textové súbory odoslané online obchodom a uložené v počítači obsahujúce určité informácie týkajúce sa vášho používania webových stránok a internetového obchodu. Cookies používané v online obchode môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies sú zmazané , keď je prehliadač zavretý a pevné súbory cookies sú taktiež uložené po ukončení používania webových stránok a slúžia k ukladaniu informácií, ako je vaše heslo alebo prihlasovacie údaje , čo urýchľuje a uľahčuje používanie webových stránok.

I. DEFINÍCIE

 1. Administrátor - znamená spoločnosť ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K so sídlom Zielona Góra 65-705, ul.Naftowa 5, Poľsko, zapísané v registri podnikateľov, Registri Národného Súdu vedeného ministrom hospodárstva , ekonomickým oddelením, DIČ: PL9291906045, IČO: 368062332, ktorý poskytuje elektronické služby a obchody a získa prístup k informáciám v uživateľských prostriedkoch.
 2. Cookies - počítačivá databáza, takzvané malé textové súbory, zaznamenané a uchované v zariadeniach , prostredníctvom ktorých užívateľ používa stránky webových stránok.
 3. Zaznamenané cookies - ktoré administrátor zadá v súvislosti s poskytovaniem elektronických služieb správcom prostredníctvom webových stránok.
 4. Externé súbory cookies - znamenajú cookies,ktoré sú umiestnené partermi správcu prostredníctvom webových stránok.
 5. Služby - označujú webovú stránku alebo aplikáciu , pod ktorou administrátor prevádza webovú stránku, ktorá prevádza domény ozoone.sk
 6. Zariadenie - označuje, že elektronické zariadenie,prostredníctvom ktorého užívateľ uzíska prístup k webovej stránke.
 7. Užívateľ - označuje subjekt, pre ktorý môžu byť poskytované služby elektronicky alebo s nimi môže byť uzavretá zmluva o poskytovaniu elektronických služieb v súlade s predpismi o poskytovaniu služieb elektronickou cestou.

II. Typy súborov cookies používaných na týchto stránkach

 1. Cookies používané administrátorom sú pre zariadenie použiváteľa bezpečné. To znamená, že nie je možné aby vírusy alebo iné nežiadúce softvére alebo škodlivý softwar vstúpili do užívateľských zariadení. Tieto súbory umožňujú identifikáciu softvéru , ktorý užívateľ používa a každému užívateľovi individuálne upraviť webovú stránku. Súbory cookie obvykle obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú , dobu ich ukladania na zariadeniu a priradenú hodnotu.
 2. Administrátor používa 2 typy cookies:
  1. cookies relácie : sú uložené v zariadeniu užívateľa, kde trvajú až do konca relácie prehliadača. Zaznamenané informácie sú potom trvale odstraňované z pamäti zariadenia. Mechanizmus neumožňuje cookies relácii získať žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie zo zariadenia užívateľa.
  2. trvalé súbory cookies: sú uložené v zariadeniu užívateľa, kde trvajú pokiaľ ich neodstránime. Koniec relácie alebo vypnutie zariadenia ich nevymaže z užívateľského zariadenia. Mechanizmus neumožňuje trvalým súborom cookie zhromažďovať žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z užívateľských zariadení.
 3. Užívateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov cookies ku svojím zariadeniam. Pokiaľ použijete túto možnosť, využitie stránok bude možné, okrem funkcií, ktoré svojím charakterom vyžadujú cookies.

III. Účel, pre ktorý sú používané cookies

 1. Administrátor používa vlastné súbory cookies pre nasledujúce účely:
  1. Konfigurácia stránok
   1. Adaptácia obsahu webových stránok k preferenciám užívateľov a optimalizácia využívania webových stránok.
   2. Rozpoznávanie zariadenia užívateľa služby a správne zobrazenie tejto webovej stránky, prispôsobené ich individuálnym potrebám.
   3. Zapamätávanie si nastavenia zvolených užívateľom a personalizácia užívateľského rozhrania.
   4. Zapamätávanie si histórie navštívených stránok na internete pre doporučenie obsahu.
   5. Veľkosť písma, vzhľad, webové stránky, atd.
  2. Overenie užívateľa na stránkach a zaistenie relácie užívateľa:
   1. Udržovanie relácií ( po prihláseniu) , pričom užívateľ nemusí znova a na každej stránke zadávať prihlasovacie meno a heslo,
   2. Správne nastavenie vybraných funkcíí služby, čo umožňuje overenie pravosti relácie prehliadača,
   3. Optimalizácia a zvýšenie efektívnosti služieb poskytovaných správcom.
  3. Prevádzanie procesov potrebných pre plnú funkčnosť webových stránok:
   1. Prispôsobenie obsahu internetových stránok k preferenciám užívateľa služby a optimalizácii využitia služieb webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať základné parametre užvateľského zariadenia a poriadne zobraziť webové stránky prispôsobené individuálnym potrebám , vrátane rozpoznania užívateľa , ktorý v minulosti využíval služby, v prítomnosti ich opäť používa ale nie je prihlásený.
  4. Zapamätávanie polohy užívateľa
   1. Správnou konfiguráciou vybraných funkcií webových stránok umožňujúcich prispôsobeniu informácií poskytnutých používateľovi vrátane jeho umiestnenia.
  5. Analýza a výskum, rovnako ako audit publika
   1. Vytváranie anonymných statistík , ktoré pomáhajú pochopiť , ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky , čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.
  6. Reklamné služby
   1. Prispôsobeniem reklamných služieb a produktov tretích strán prezentovaných prostredníctvom webovej stránky;
  7. Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti služby
 2. Správca služby používa externé súbory cookie pre nasledujúce účely:
  1. Prezentácia reklám prispôsobených preferenciám užívateľa pomocou nástroja internetovej reklamy.
   1. www.youtube.com ( správca súborov cookie: Google Inc. So sídlom v USA)
  2. Zber všeobecných a anonymných štatistických dát prostredníctvom štatických analistických nástrojov:
   1. Google Analytics ( správca súborov cookie: Google Inc. So sídlom v USA)
   2. Predvádzanie reklamy prispôsobené preferenciám užívateľa využitím nástroja internetovej reklamy
  3. Předvádění reklamy přizpůsobené preferencím uživatele využitím nástroje internetové reklamy:
   1. Google AdSense ( správca súborov cookiee: Google Inc. So sídlom v USA)
  4. Prihlásenie na webe pomocou účtu na inej stránke:
   1. Facebook Connect ( administrátor cookies: Facebook Inc so sídlm v USA alebo Facebook Írsko so sídlom v Írsku)
   2. Google ( správca cookie : Google Inc so sídlom v USA)
   3. Paypal ( súbory cookie správca : PayPal ( Európa) S.a.r & Cie, S.C.A so sídlom v Luxembursku alebo spoločnosti PayPal Inc so sídlom v USA)
  5. Využitie interaktivných funkcií pre popularizáciu webových stránok pomocou sociálnych sietí:
   1. twitter.com ( administrátor cookies: Twitter Inc so sídlom v USA)
   2. facebook.com ( administrátor cookies : Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Írsko so sídlom v Írsku)
   3. Pinterest ( administrátor cookies: Pinterest Inc so sídlom v USA)
 3. Užívateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k Uživateľskému zariadeniu prostredníctvom súborov cookie.Zmeny nastavenia uvedené v predchadzajúcej vete užívateľ môže previesť pomocou nastavenia webového prehliadača alebo pomocou konfigurácií služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak,že zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo ich budete informovať vždy, keď budú cookies umiestnené na zariadeniach užívateľa. Podrobné informácie o možnosťiach a spôsoboch spracovania súborov cookie nájdete v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).
 4. Užívateľ môže kedykoľvek odstrániť súbory cookie pomocou funkcii, ktoré sú dostupné vo webovom prehliadači,ktorý používa.
 5. Obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

Vo veľa prípadoch umožňuje software, ktorý sa používa pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač), aby súbory cookie boli vo východnom nastavení uložené v koncovom zariadení užívateľa. Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak,že zablokujete automatické zachádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo budete informovaní o každom zázname zariadenia..

 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v prehliadači Chrome
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie vo Firefoxe
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v IE
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v aplikácii Opera
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v Safari

Internetový obchod informuje , že obmedzenie používania cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v sekcií Nápoveda v ponuke prehliadača.
Okrem súborov cookie môže internetový obchod taktiež zhromažďovať dáta obvykle zhromaždenýh správcov systému v rámci takzvaného internetu. Protokoly alebo súbory protokolu. Informácie nachádzajúce sa v protokoloch môžu zahŕňať Vašu IP adresu, typ platformy a prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku.

pixel