Vrátenie tovaru - Reklamácie

OZONEE ÚČET

Balíček výhod

Vytvořením účtu Ozonee máte více možností.

Registrace

JAKÉ MÁTE VÝHODY S VYTVOŘENÍ ÚČTU?

S účtem Ozonee můžete více. Zaregistrujte se a zkontrolujte možnosti účtu Ozonee. Jak se vám to nebude líbít, můžete kdykoli se odhlásit.

  • Historie objednávek
  • Srovnání produktů
  • Další slevy
bunda

VRÁTENIE TOVARU

1. Stiahnite a vytlačte formulár odstúpenia od zmluvy

Bez podpisu nebudeme môcť vrátený tovar prijať

Generátor vrátenia

2. ODOSLAŤ BALÍK NA ADRESU:

Máš na výber z dvoch možností:1. Naša hlavná adresa na vrátenie/reklamáciu


Poštovné drahšie ale rýchlejší proces.


Alpha Fashion Ozonee.sk
Naftowa 5
65-705 Zielona Gora
Poland

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom k vráteniu2. Poslanie na našu prepravnú pobočku
Nie je to náš sklad, len preprava k nám. Lacnejšie poštovné a dlhší proces reklamácie. Poslaný balík najprv obdrží prepravca a potom ho posiela k nám. Na vrátenie peňazí sa počíta 14 dní od dňa kedy bude balík U NÁS.


PAXY-OZONEE.SK
Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01681 Žilina

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom k vráteniu3. VRÁTENIE PEŇAZÍ

Vrátenie platby obdržíte do 14 dní od obdrženia vrátenej zásielky.

 

INFORMÁCIE

1. Bez ohľadu na to, ako tovar budete vraciať, musí byť zabalený vhodným spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
2. Vrátenie tovaru bude prijaté len vtedy, pokiaľ bude zaslaný späť s kompletným obsahom ( vrátane grátis, darčekov, darčekových predmetov atd.) a výrobok a doplnky sú neporušené.
3. Pri vrátení tovaru priložte aj doklad o nákupe a vyplnený fomulár pre odstúpenie od nákupnej zmluvy.
Nepřijímáme žádné zásilky odeslané na dobirku!Vrácené zboží tímto způsobem se vrátí odesílateli, protože nejsme schopni vyzvednout balíček.
4. Peniaze na Váš účet budú zaslané v zákonnej lehote, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania zásielky s tovarom.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD NÁKUPNEJ ZMLUVY

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez podania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu pevzatia tovaru. Termín dokedy je možné odstúpiť od zmluvy, vyprší po uplynutí 14 dní odo dňa, v ktorom sa zákazník stal majiteľom tovaru alebo, v ktorom sa tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a bola poverená zákazníkom, stala jeho majiteľom.
Pre využitie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (PAXY-OZONEE.SK, ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO), 03853 Turany) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačného prehlásenia (napríklad dopis odoslaný poštou, faxom alebo elektronickou cestou). Môžete taktiež využiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy: VZOR KU STIAHNUTIU, použitie formuláru nie je povinné.
Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD NÁKUPNEJ ZMLUVY

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vrátime peniaze na určený bankový účet alebo PayPal, pokiaľ są uskutoční platba prostredníctvom nákupu tohto sprostredkovateľa (POZOR vedieme bezhotovostný predaj v tejto súvislosti nevykonávame vrátenie peňazí v hotovosti ani poštovými prevodmi) a v každom prípade najneskôr do 14 dní, Vám tým nevzniknú ďalšie náklady v súvislosti s vrátením tovaru potom, čo nám produkt odošlete späť (POZOR neakceptujeme zásielky na dobierku z dôvodu na bezhotovostný platobný styk obchodu) alebo iné podmienky, s ktorými zákazník súhlasil pri nákupe.
Môžeme zadržať vrátenie platby až do obdrženia tovaru, zaslaním chýbajúceho alebo nesprávneho číslo bankového účtu, na ktorý ma byť vrátena. Tovar prosím zašlite alebo vráťte na adresu PAXY-OZONEE.SK, ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO), 03853 Turany, a to najneskôr do 14 dní do dňa, ked ste nás informovali o odstúpenie od tejto nákupnej zmluvy spolu s vyplneným pripojeným balíčkom, prehlásenie vôli odstúpenia od zmluvy uzavreté na diaľku. Použitie šablóny formuláru dostupné na webových stránkach nie je povinné.
Lehote je považovaná za dodržanú, pokiaľ zašlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní, Budete musieť niesť priame náklady na vrátenie položky. Ste zodpovední za zníženie hodnoty vyplývajúce z využívania vecí iným spôsobom než bolo nutné zistiť povahu, vlastnosti a fungovanie vecí a súhlas vyjadrený behom procesu nákupu a vráteniu tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy na ďiaľku sa zmluva považuje za neplatnú.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM JE VYLÚČENÉ V PRÍPADE:

1. Dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí na kolísaní cien na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy;
2. Zmluva, v ktorej je predmetomslužby neprefabrikovaná položka, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca k uspokojeniu jeho individuálnych potrieb;
3. Zmluva, v ktorej je predmetom služby dodanie tovaru, ktoré ľahko podlieha škode alebo ma krátku dobu spotreby;
4. Zmluva, v ktorej je predmetom služby dodanie tovaru v uzavretom obale, ktoré nie je možné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral;
5. Zmluva, v ktorej je predmetom služby dodanie tovaru, ktoré je po doručení vzhľadom ku svojej povahe neoddeliteľné zmiešané s inými predmetmi;
6. Zmluva, v ktorej je predmetom služby dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola zjednaná v dobe uzavretia nákupnej zmluvy, môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ich skutočná cena zavisí na kolísaniu cien trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
7. Zmluva, v ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o to, aby ju navštívil za účelom prevedenia potrebnej opravy a údržby. Pokiaľ pri príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne naviac iné služby než tie, ktoré si zákazník výslovne vyžiadal, alebo dodá naviac iný tovar než náhradné diely potrebné k prevedeniu údržby alebo opráv, má spotrebiteľ právo od zmluvy na tieto dodatočné služby alebo tovar odstúpiť;
8. Zmluva, v ktorej je predmetom služby dodanie audiozáznamov alebo videozáznamov či počítačových programov v originálnych obaloch, ktoré boli spotrebiteľom porušené;
9. Zmluva, v ktorej je predmetom služby dodanie novín, periodík, časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodávanie takýchto publikácií;
10. Zmluvy uzavreté pri verejnej dražbe;

REKLAMÁCIA

V prípade reklamácie nás pred vrátením balíka kontaktujte e-mailom. K správe prosíme priložte fotografie a popis chyby.

Základom pre zahájenie sťažnostného riadenia je zaslanie čistého inzerovaného produktu spolu s vyplneným a podpisaným formulárom pri podaniu sťažností. Zašpinený tovar nebude predmetom sťažnosti. Ak chcete reklamovať tovar, zašlite ho prosím doporučenou poštou alebo poštovým balíkom (z daňových dôvodov neprijímame balíky, ktoré nám boli poslané na dobierku) na následujúcu adresu:

Lacnejšia preprava na adresu nášho sprostretkovatela. Dlhší proces vrátenia tovaru k nám.


PAXY-OZONEE.SK
Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01681 Žilina

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom k vráteniuGenerátor reklamácií

Reklamácie týkajúce sa zásielky s dodatočným poistením:
Pri vyzdvihnutí zásielky otvorte balíček pri kuriérovi. V prípade poškodenia bude potrebné spísať škodný protokol s kuriérom. Potom nás neváhajte kontaktovať.

Podmienky predaja
Nákup tovaru sa rovná prijatiu pravidiel obchodu ALPHA FASHION. Vyžšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na všetké transakcie uzatvorené na základe ponúk našeho internetového obchodu.

Online mimosúdne riešenie sporov
Upozorňujeme vás, že máte možnosť využiť mimosúdne metódy riešenia sťažností a uplatňovanie nárokov v súlade s postupom pre riešenie sporov online, ktoré vypracovala Európska komisia, ktorá je k dispozícii na adrese: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event= main.home.sho

pixel