Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod neposkytuje automaticky žiadné údaje, s výnimkou údajov v cookies pri používaní webových stránok. Cookies sú malé textové súbory odoslané online obchodom a uložené v počítači obsahujúce určité informácie týkajúce sa vášho používania webových stránok a internetového obchodu. Cookies používané v online obchode môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies sú zmazané , keď je prehliadač zavretý a pevné súbory cookies sú taktiež uložené po ukončení používania webových stránok a slúžia k ukladaniu informácií, ako je vaše heslo alebo prihlasovacie údaje , čo urýchľuje a uľahčuje používanie webových stránok.

I. DEFINÍCIE

 1. Administrátor
 2. Cookies
 3. Zaznamenané cookies
 4. Externé súbory cookies
 5. Služby
 6. Zariadenie
 7. Užívateľ

II. Typy súborov cookies používaných na týchto stránkach

 1. Cookies používané administrátorom sú pre zariadenie použiváteľa bezpečné. To znamená, že nie je možné aby vírusy alebo iné nežiadúce softvére alebo škodlivý softwar vstúpili do užívateľských zariadení. Tieto súbory umožňujú identifikáciu softvéru , ktorý užívateľ používa a každému užívateľovi individuálne upraviť webovú stránku. Súbory cookie obvykle obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú , dobu ich ukladania na zariadeniu a priradenú hodnotu
 2. Administrátor používa 2 typy cookies :
  1. cookies relácie: sú uložené v zariadeniu užívateľa, kde trvajú až do konca relácie prehliadača. Zaznamenané informácie sú potom trvale odstraňované z pamäti zariadenia. Mechanizmus neumožňuje cookies relácii získať žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie zo zariadenia užívateľa.
  2. trvalé súbory cookies: sú uložené v zariadeniu užívateľa, kde trvajú pokiaľ ich neodstránime. Koniec relácie alebo vypnutie zariadenia ich nevymaže z užívateľského zariadenia. Mechanizmus neumožňuje trvalým súborom cookie zhromažďovať žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z užívateľských zariadení.
 3. Užívateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov cookies ku svojím zariadeniam. Pokiaľ použijete túto možnosť, využitie stránok bude možné, okrem funkcií, ktoré svojím charakterom vyžadujú cookies.

III. Účel, pre ktorý sú používané cookies

 1. Administrátor používa vlastné súbory cookies pre nasledujúce účely:
  1. Konfigurácia stránok
   1. adaptácia obsahu webových stránok k preferenciám užívateľov a optimalizácia využívania webových stránok,
   2. rozpoznávanie zariadenia užívateľa služby a správne zobrazenie tejto webovej stránky, prispôsobené ich individuálnym potrebám,
   3. Zapamätávanie si nastavenia zvolených užívateľom a personalizácia užívateľského rozhrania.
   4. Zapamätávanie si histórie navštívených stránok na internete pre doporučenie obsahu
   5. Veľkosť písma,vzhľad,webové stránky,atd.
  2. Overenie užívateľa na stránkach a zaistenie relácie užívateľa:
   1. Udržovanie relácií ( po prihláseniu) , pričom užívateľ nemusí znova a na každej stránke zadávať prihlasovacie meno a heslo,
   2. Správne nastavenie vybraných funkcíí služby, čo umožňuje overenie pravosti relácie prehliadača.
   3. Optimalizácia a zvýšenie efektívnosti služieb poskytovaných správcom.
  3. Prevádzanie procesov potrebných pre plnú funkčnosť webových stránok:
   1. Prispôsobenie obsahu internetových stránok k preferenciám užívateľa služby a optimalizácii využitia služieb webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať základné parametre užvateľského zariadenia a poriadne zobraziť webové stránky prispôsobené individuálnym potrebám , vrátane rozpoznania užívateľa , ktorý v minulosti využíval služby, v prítomnosti ich opäť používa ale nie je prihlásený.
  4. Zapamätávanie polohy užívateľa
   1. Správnou konfiguráciou vybraných funkcií webových stránok umožňujúcich prispôsobeniu informácií poskytnutých používateľovi vrátane jeho umiestnenia.
  5. Analýza a výskum, rovnako ako audit publika
   1. Vytváranie anonymných statistík , ktoré pomáhajú pochopiť , ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky , čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.
  6. Reklamné služby
   1. Prispôsobeniem reklamných služieb a produktov tretích strán prezentovaných prostredníctvom webovej stránky;
  7. Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti služby
 2. Správca služby používa externé súbory cookie pre nasledujúce účely:
  1. Prezentácia reklám prispôsobených preferenciám užívateľa pomocou nástroja internetovej reklamy.
   1. www.youtube.com ( správca súborov cookie: Google Inc. So sídlom v USA)
  2. Zber všeobecných a anonymných štatistických dát prostredníctvom štatických analistických nástrojov:
   1. Google Analytics ( správca súborov cookie: Google Inc. So sídlom v USA)
   2. IAI-Shop.com (správca súborov cookie : IAI S.A. so sídlom v Štetíne)
  3. Predvádzanie reklamy prispôsobené preferenciám užívateľa využitím nástroja internetovej reklamy:
   1. Google AdSense ( správca súborov cookiee: Google Inc. So sídlom v USA)
  4. Prihlásenie na webe pomocou účtu na inej stránke:
   1. Facebook Connect ( administrátor cookies: Facebook Inc so sídlm v USA alebo Facebook Írsko so sídlom v Írsku)
   2. Google ( správca cookie : Google Inc so sídlom v USA)
   3. Paypal ( súbory cookie správca : PayPal ( Európa) S.a.r & Cie, S.C.A so sídlom v Luxembursku alebo spoločnosti PayPal Inc so sídlom v USA)
  5. Využitie interaktivných funkcií pre popularizáciu webových stránok pomocou sociálnych sietí:
   1. twitter.com ( administrátor cookies: Twitter Inc so sídlom v USA)
   2. facebook.com ( administrátor cookies : Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Írsko so sídlom v Írsku)
   3. Pinterest ( administrátor cookies: Pinterest Inc so sídlom v USA)
 3. Užívateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k Uživateľskému zariadeniu prostredníctvom súborov cookie.Zmeny nastavenia uvedené v predchadzajúcej vete užívateľ môže previesť pomocou nastavenia webového prehliadača alebo pomocou konfigurácií služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak,že zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo ich budete informovať vždy, keď budú cookies umiestnené na zariadeniach užívateľa. Podrobné informácie o možnosťiach a spôsoboch spracovania súborov cookie nájdete v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).
 4. Užívateľ môže kedykoľvek odstrániť súbory cookie pomocou funkcii, ktoré sú dostupné vo webovom prehliadači,ktorý používa.
 5. Obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

Vo veľa prípadoch umožňuje software, ktorý sa používa pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač), aby súbory cookie boli vo východnom nastavení uložené v koncovom zariadení užívateľa. Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že zablokujete automatické zachádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo budete informovaní o každom zázname zariadenia.

 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v prehliadači Chrome
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie vo Firefoxe
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v Internet Explorer
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v aplikácii Opera
 • Pokyny pre blokovanie súborov cookie v Safari

Internetový obchod informuje , že obmedzenie používania cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v sekcií Nápoveda v ponuke prehliadača.
Okrem súborov cookie môže internetový obchod taktiež zhromažďovať dáta obvykle zhromaždenýh správcov systému v rámci takzvaného internetu. Protokoly alebo súbory protokolu. Informácie nachádzajúce sa v protokoloch môžu zahŕňať Vašu IP adresu, typ platformy a prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku.

Niektoré podstránky na webových stránkach a iné komunikačné prostriedky s vami môžu obsahovať tzv.: Web beacons ( elektronické obrázky). Web beacons vám umožňujú prijímať informácie , ako je IP adresa počítača, na ktorej bola stránka, z ktorej bol web beacon vyslaný, číslo URL stránky, čas načítania stránky, typ prehliadača a informácie nachádzajúce sa v súboroch cookies , aby bolo možné posúdiť účinnosť naších reklám. Tieto dáta budú archivované a použité pre štatistickú analýzu a vyhodnotenie globálnej návštevnosti užívateľov webových stránok. Tieto údaje nebudú spojené s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli.
V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookie nebo odstranit trvalé soubory cookie pomocí příslušných možností vašeho webového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo se obrátit na výrobce prohlížeče, který používáte. Kromě cookies může internetový obchod také shromažďovat data, které běžně shromažďují správci systému v tzv. protokolů nebo souborů protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou obsahovat Vaši IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu stránky, ze které jste zadali webovou stránku. Některé podstránky na webových stránkách a jiné komunikační prostředky s vámi mohou obsahovat tzv "Web beacons" (tzv. Elektronické obrázky). Webové obrázky umožňují získat informace, jako např. IP adresa počítače, na kterém vloženého je stránka, na které byla zařazena web beacon počet URL doba načítání stránky, typu prohlížeče, stejně jako informace obsažené v cookies, aby bylo možné posoudit účinnost naše reklamy. Tato data budou archivována a použita pro statistickou analýzu a vyhodnocení globální návštěvnosti uživatelů webových stránek. Tyto údaje nebudou sloučeny s osobními údaji, které jste poskytli.

Aké dáta získava internetový obchod pri registrácii a nákupe?
Internetový obchod zhromažďuje vás nasledujúce osobné údaje prostredníctvom webových stránok a ďalších foriem komunikácie v prípade nákupu a registrácie na webových stránkach:
1) Meno a priezvisko,
2) Adresa trvalého pobytu,
3) Korešpondenčná adresa, pokiaľ sa líší od registrovanej adresy,
4) E-mailova adresa,
5) Telefónne číslo.
Poskytnutie týchto uvedených údajov je dobrovoľné , ale nevyhnutné pre registráciu a nákup na webových stránkach.

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a vyžaduje váš súhlas a je nevyhnutné len pre realizáciu vyžšie uvedených cieľov. Zdôrazňujeme,že tieto údaje nemusíte poskytovať, pokiaľ nechcete používať vyžšie uvedené možnosti.

Máte právo na prístup k vaším osobným údajom a právo opraviť ich. Pre uplatnenie tohto práva prosím použijte voľbu pod svojím účtom alebo na následujúcej adrese : shop@ozonee.sk, telefónne číslo +421

Marketing internetového obchodu
Pokiaľ ste s tým súhlasili ( prihlásenie k odberu newsettlera), vaša emailová adresa bude použitá pre marketingové účely vlastných produktov OZONEE.SK. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Poskytování informací
Za účelem provedení smlouvy může online obchod poskytnout shromážděné údaje těmto subjektům (údaje partnerů, včetně těch, s nimiž obchod plní povinnosti nebo obecné označení skupiny takových partnerů, např. Kurýrní společnosti, provozovatelé platebních systémů, společnosti zabývající se reklamací atd. ]. V takových případech je množství přenesených dat omezeno na požadované minimum.

Pokud jste dali svůj souhlas, internetový obchod může sdílet údaje shromážděné od vás těmto subjektům (kuriérskym společnostem, Česká pošta) za účelem adresy a doručení zásilky. Pokud chcete odvolat souhlas vyjádřený v tomto ohledu, zašlete prosím tyto informace na adresu shop@ozonee.cz

Technické opatrenia a vaše záväzky
Internetový obchod vynakladá všetko úsilie na ochranu vašich dát a ochranu pred činnosťami tretích strán. Všetky nevyhnutné zabezpečenia pre servery, pripojenia a webové stránky používame k ochrane vaších dát, bezpečnostného SSL. Všetké spojenia súvisujúce s vašimi elektronickými platbami budú prevedené prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného pripojenia , pokiaľ zvolíte túto možnosť. Opatrenia , ktoré sme prijali sa však môžu ukázať ako nedostatočné, pokiaľ sami nedodržujete bezpečnostné pravidlá. Musíte zachovať dôvernosť vašeho prihlasovacieho mena a hesla pre web a nezdieľať ho tretím stranám. Nezabudnite,že internetový obchod vás nepožiada, aby ste ich poskytli, s výnimkou ich poskytnutia pri prihlasovaniu na webovú stránku. Aby ste zabránili neoprávneným osobám používať váš účet, odhláste sa po použití webovej stránky.

Ako môžete využiť svoje práva?
Máte možnosť kedykoľvek preliadať a upravovať dáta ako súčasť webových stránok po prihláseniu pomocou e-mailovej adresy a hesla. V situácii, kedy ste zabudli heslo alebo iné problémy s prihlásením, kontaktujte nás na adrese shop@ozonee.sk

Máte právo požadovať informácie o obsahu uložených údajov o vás, rovnako ako právo požadovať zmeny, blokovať alebo mazať dáta, rovnako ako právo na úpravu chýb, doplnenie alebo aktualizáciu dát. Máte taktiež možnosť vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov pre marketingové účely. Kontaktujte nás prosím k tomuto účelu na adrese : shop@ozonee.sk

Ďalšie webové stránky
V rámci webových stránok sa môžu pravidelne objavovať odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky fungujú nezávisle na webovej stránke a v žiadnom prípade nie sú kontrolované online obchodom . Tieto stránky môžu mať vlastné zásady ochrany súkromia, ktoré doporučujeme prečítať. Internetový obchod nie je zodpovedný za pravidlá pre spracovanie dát na týchto webových stránkach.

Otázky a výhrady
Otázky a výhrade k týmto zásadám ochrany osobných údajov môžu byť požiadané na adrese : shop@ozonee.sk

pixel